Pojetí času u Indů


Brahmův život trvá sto Brahmových let ( = 311 trilionů lidských let)


Každý Brahmův rok sestává z 360 dnů a nocí ( v noci Brahma spí).


Brahmův den sestává ze 14 manvantar. (Každá manvantara trvá 306 720 000 lidských let, Brahmův den trvá 4 320 000 000 lidských let)


Každá manvantara sestává ze 71 mahajug a z 15 manvantarových stmívání. ( 4 320 000 slunečných neboli lidských let)Každá mahajuga sestává ze 4 jug. První juga je nejdelší, každá další je kratší a čtvrtá je nejkratší. Délka nejkratší jugy je 432 000 let, značíme ji l.

Jejich názvy a délky jsou:

Satya – juga (nebo krita – juga) …..…….4 l………1 728 000 let

Treta – juga ……………………………...3 l ……..1 296 000 let

Dvapara – juga …………………………..2 l …….. .864 000 let

Kali – juga ……………………………...1 l …….. …432 000 let


Brahmův den (kalpa) sestává z 1 000 mahajug ( každá mahajuga má 4 části)


14 x 71 mahajug + 15 x 4 l = 994 mahajug + 60 l = 994 mahajug + 6 mahajug =

= 1 000 mahajug = 1 000 x 10 l = 4 320 000 000 lidských let


V současné době jsme v kalijuze 28.mahajugy v 7.manvantaře Brahmova dne.


Jedna „vteřina“ Brahmova času je 4 320 000 000 / 12 x 60 60 = 100 000 lidských let


V hindském náboženství a kosmologii je čas věčný. Tvoření a mizení jsou jen dvě události projevující se v dlouhých cyklech po sobě následujících kosmických událostí. V minulosti nebyl žádný začátek a nebude ani žádný konec. Tvoření projev abolutna konkrétním způsobem. Mizení nastane, když vytvoření vesmír mizí se rozplyne v absolutnu. A tehdy nastává období neprojeveného. Období projeveného a neprojeveného se střádají. To jsou noci a dny Brahmy.


Brahma sám je projevem Absolutna.


Mezi jednou kalpou (název Brahmova dne) a následující kalpou jediné, co přetrvá, je sám Brahma (který je vrácen do paměti Absolutnem po svém „spánku“), dále přetrvají védy ve sví latentní formě a soubor vaasanaas (otisky činů a myšlenek) jednotlivých duší. Tak jako je každá kalpa následována další kalpou, tak jeden Brahma je následován dalším Brahmou.


Brahma je projevem absolutna.Ve starých textech se uvádí, že kalijuga začala v době Mahabharaty s odchodem Kršny z tohoto světa. Z nějakých důvodů moderní historie přijala jako začátek kalijugy rok 3 102 před Kristem, ale časově zařadila Mahabharatu do doby přibližně